Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Ali Selimaj, i lindur më 25.01.1960

I diplomuar ne Fakultetin Juridik ne Prishtine ne vitin 1984

Pozitat ne pune

Nga viti 1986 - 1991, shef i shërbimit juridik ne ndërmarrjen Ekonomia Pyjore,
Gjakove.
Nga viti 1991 - 1999, i larguar me dhune nga puna.
Nga 1999 - 2001, Drejtor i Ekonomisë Pyjore ne Gjakove
Nga 2001 - 2005, Jurist ne zyrën për ndihme juridike falas te KMDLNJ-së
ne Gjakove
Nga 2005 - 2008, Drejtor ne Qendrën për Pune Sociale ne Gjakove
Nga 2008 - 2009, Shef i Drejtorisë se Administratës dhe Personelit ne
Komunën e Gjakovës.
Nga 2009 - 2010, Drejtor i Drejtorisë për Gjeodezi, Kadastër dhe Prone
te Komunës se Gjakovës.
Nga 22.10. 2010, Prokuror ne Prokurorinë Publike Komunale ne Gjakove.

Flet gjuhet shqip dhe serbisht

Email: ali.selimaj@rks-psh.net

Dokumente dhe publikime