Kontakti Psh - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Kontakti

Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit

Tel: +381 38 200 18 825

Email:  info.psh@rks-psh.org


Zyra për Komunikim Publik
Liridona Kozmaqi – Hajdaraj - Udhëheqëse e Zyrës për Komunikim Publik në ZKPSH
E-mail: liridona.kozmaqi@rks-psh.org
Email: info.psh@rks-psh.org
Tel: +383/38/200 18 848
Tel: +383/38/200 18 710

Administrata e Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit

Lindita Memeti - Administratore në ZKPSH
E-mail: lindita.memeti@rks-psh.org
Tel: +383/38/200 18 820

Recepsioni:

Ismet Krasniqi
Tel: +383/38/200 18 863

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës

Tel: +383/38/200 18 906
+383/ 38/200 18 891

Prokuroria e Apelit

Tel: +383/38/200 18 857
+383/ 38/200 18 867

Prokuroria Themelore në Prishtinë

Tel: +383/38/200 18 711
+383/38/200 18 989

Prokuroria Themelore në Gjilan

Tel: +383/38/200 17 920
+383/ 38/200 17 919

Prokuroria Themelore në Prizren

Tel: +383/29/242 216
+383/29/223 163

Prokuroria Themelore në Pejë

Tel: +383/39/422 163
+383/39/422 171

Prokuroria Themelore në Mitrovicë

Tel: +383/44/273 626
+383/44/438 934

Prokuroria Themelore në Gjakovë

Tel: +383/390/323 128
+383/390/324 008

Prokuroria Themelore në Ferizaj

+383/290/326 017
+383/290/ 321 633