Lajm - Kpk | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Komisija za Administrovanje Tužilaštva održava redni sastanak


Priština, 25 novembar 2020 – Komisija za Administrovanje Tužilaštva Tužilačkog Saveta Kosova pod rukovodstvom predsedavajuće komisije Radica Milić, održala je redni sastanak.

Na ovom sastanku predsedavajuća Milić obavestila je članove Komisije u vezi nekih aktivnosti koji su ostvareni u saradnji sa JRPT.  

Komisija tokom sastanka je diskutovala i o 9 mesečnom Radnom Izveštaju  Državnog Tužioca, gde su detajno obavešeteni o opterečenjima tužilaštva i tužilaca sa predmetima i o stepenu efikasnosti rada u ovom periodu, uzimajući u obzir situaciju sa pandemijom Covid – 19.

Komisija je takođe diskutovala i o stanju starih predmta u tužilačkom sistemu kao i o funkcionisanju i identifikovanim problemima tokom primenjivanja SMIL-a.