Lajm - Kpk | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

TSK, FOL, Internews Kosova i Debate Center potpisali su memorandum sporazuma

Priština, 25 novembar 2020 – Tužilački Savet Kosova (TSK), Fol, Internews Kosova i Debate Center potpisali su danas memorandum sporazuma.

Ovaj memorandum je potpisan u cilju sprovođenja projekta “Pravosudni Sistem na Kosovu, Odgovoran, Poverljiv i Transparentan”, koji je finansiran od strane INL (Biro za Međunarodna  Pitanja Narkotika i Pitanja Sprovođenja Zakona) i biće sprovođeno od strane Fol, Internews Kosova i Debate Center.

Cilj ovog memoranduma je da odredi zajedničke radnje između TSK-a i FOL, Internews Kosova i Debate Center za sprovođenje projekta koji ima za cilj povećanje transparentnosti i odgovornosti u Pravosudnom Sistemu Kosova.

Memorandum je predvideo mnoge aktivnosti koje se treba preduzeti od potpisanih stranaka u cilju ostvarivanja gore navedenog projekta.

Ovaj memorandum je u nizi aktivnosti Tužilačkog Saveta Kosova za povećanje i ojačanje komunikacije i saradje sa civilnim društvom.

Predsedavajući TSK-a, Bahri Hyseni, nakon popisivanja memoranduma naveo je da institucija kojom on rukovodi ceni doprinos civilnog društva u oblasti vladavine prava i bić uvek spremni za ojačanje saradnje.