183 - Shpallje | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
Home Banner
left stars
right stars
Left Logo Right Logo

Tužilacki sistem Republike Kosovo

Interni Konkurs br.490.20221

Preuzmi

Ponovljeni Interni Konkurs br.494.2021

Preuzmi

Ponovljeni Interni Konkurs br.494.2021

Preuzmi

Interni Konkurs br.492.2021

Preuzmi

Konkurs za poziciju Glavnog Tužioca Apelacionog Tužilaštva

Preuzmi

Konkurs za poziciju Glavnih Tužilaca Osnovnih Tužilaštva u Prizrenu, Mitrovici, Gnjilanu, Đakovici, Peći i Uroševcu

Preuzmi