Dokumente Publikime - Kpk | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Vendim Nr.1243.2020 - Konfirmohet statusi i kandidatëve për Kryeprokuror të PTH të Mitrovicës, Pejës,Gjakovës,Prizrenit,Ferizajit dhe Gjilanit

Shkarko

Vendim Nr.1242.2020 - Konfirmohet statusi i kandidatit Xhevdet Bislimi për Kryeprokuror të Prokurorisë së Apelit

Shkarko

Vendim Nr.1094.2020 - Dren Paca,prokuror në Dep. e Përgjithshëm në PTH në Prishtinë, avancohet në PSRK

Shkarko

Vendim Nr.1093.2020 - Milot Krasniqi,prokuror në Dep. e Përgjithshëm në PTH në Prizren, avancohet në PSRK

Shkarko

Vendim Nr.1092.2020 - Ilir Morina, prokuror në Dep. e Përgjithshëm në PTH në Prishtinë, avancohet në PSRK

Shkarko

Vendim Nr.1091.2020 - Burim Çerkini,prokuror në Dep. për krime të Rënda të PTH në Ferizaj, avancohet në PSRK

Shkarko