Dokumente Publikime - Kpk | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Aktgjykim AA nr 33 2019 - Ruhan Salihu

Shkarko

Vendim Nr.583.2020 - Miratohet Raporti i Komisionit për vlerësimin e performancës së 7 prokurorëve me mandat të përhershëm

Shkarko

Vendim Nr.582.2020 - Themelohet paneli hetimor i KPK-së për hetimin e rastit disiplinor AD.KPK.04.2020

Shkarko

Vendim Nr.581.2020 - Themelohet paneli hetimor i KPK-së për hetimin e rastit disiplinor AD.KPK.03.2020

Shkarko

Vendim Nr.580.2020 - Aprovohet kërkesa buxhetore për vitin 2021, si dhe vlerësimet e hershme për 2022-2023

Shkarko

Vendim Nr.462.2020 - Shtohen aktivitetet e punës në sistemin prokurorial

Shkarko