Dokumente Publikime - Kpk | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Vendim Nr.801.2020 - për shpalljen e brendshme 3 pozita prokurorë në Proku...

Shkarko

Vendim Nr.804.2020 - Miratohet Raporti i Komisionit për Buxhet, Financa dhe Personel

Shkarko

Vendim Nr.802.2020 - Ali Uka caktohet UD i Kryeprokurorit të PTH Gjakovë

Shkarko

Vendim Nr.803.2020 - Miratohet Raporti i Gjeografia e Krimit për periudhën 2013-2019

Shkarko

Vendim nr.384.2020 për refuzimin si të pabazuar - Raporti i Panelit Hetimor - Esat Ademi - i anonimizuar

Shkarko

Aktgjykimi-AA nr. 8 2020 ndaj Valbona Disha Haxhosaj, i anonimizuar (nr 713 2020)

Shkarko