Zyra E Kryeprokurorit - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Sevdije Morina

Sevdije Morina

Zamenik glavnog državnog tužioca

LIČNI PODACI
Naziv: SEVDIJE

Prezime: MORINA

Rodno prezime: GASHI

Datum rođenja: 05.09.1959

Rezidencija: PRIŠTINA

ŠKOLA
Pravni fakultet 19781982

Sudski ispit: 1984

06.07.2012, magistar međunarodnih pravnih nauka, Pravni fakultet Priština, odsek za međunarodne odnose

ZAKLJUČAK U RADU
Februara 1983. februara 1984. staž u Okružnom sudu u Prištini,
Februara 1984., marta 1985., prevodilac sa srpskog na albanski jezik i obrnuto, Okružni sud u Prištini,
Mart 1985, juli 1985, stručni saradnik, Okružni sud u Prištini,
Jula 1985. septembra 1990. zamenik tužioca Okružnog tužilaštva u Prištini,
Septembra 1990., Skupština Srbije, zajedno sa svim ostalim albanskim tužiocima, Okružnog tužilaštva u Prištini, razrešena sa mesta zamenika tužioca, nezaposlena do 2003. godine,
Maj 2003. - septembar 2003., stručni saradnik, javno tužilaštvo Kosova,
Septembar 2003. februar 2010. Javni tužilac, Okružno tužilaštvo u Prištini,
Februar 2010, 30. maja 2014., zamenik glavnog tužioca, specijalno tužilaštvo Republike Kosovo,
30. maja 2014. 31. jula 2015., u.d. glavni tužilac SPRK
1. avgusta 2015. - 2. septembra 2015., tužilac u kancelariji Glavnog državnog tužioca;
2. septembra 2015. godine nastavlja se, zamenik glavnog državnog tužioca


OSTALI UDRUŽENJA U SUDSKOM I TUŽILNOM SISTEMU
Mart 2010. mart 2011. član Sudskog saveta Kosova,
Mart 2010, septembar 2010, član Nezavisne sudske i tužilačke komisije (CPHC), tokom druge i treće faze procesa imenovanja i ponovnog imenovanja sudija i tužilaca na Kosovu,
Februara 2011. član Tužilačkog saveta Kosova,
Od maja 2011. do februara 2012. godine predsedavajuća veća za procenu i intervju kandidata za tužioca na nivou regionalnih i opštinskih tužilaštava na Kosovu (drugi postupak imenovanja zbog propusta da popune radna mesta tokom prvog procesa).
Oktobar - novembar 2012, predsedavajuća panela za procenu i intervju kandidata za tužioca u tužilaštvima regiona i opština Kosova,
Trener kosovskog Pravosudnog instituta: Trener Sertifikovan od strane Američkog instituta za sudske veštine (NITA), trener u oblasti prava Evropske unije u praksi, trener Evropske konvencije o osnovnim pravima i slobodama.
Učestvuje na mnogim konferencijama, seminarima i različitim radionicama, kao i u brojnim treninzima, u zemlji i inostranstvu, uključujući studijske posete različitim zemljama širom sveta.


PORODIČNI STATUS
Oženjen, majkom četvoro dece

POZNAVANJE JEZIKA
Albanski jezik, maternji jezik.

Poznavanje srpskog i engleskog jezika.

E-mail:
sevdije.morina@rks-psh.org