Zyra E Kryeprokurorit - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Aleksandër Lumezi

Aleksandër Lumezi

Glavni Državni Tužilac Republike Kosova, Aleksandër Lumezi, rođen je 5 avgusta 1964 u Prizrenu. Pravni Fakultet je završio 13 aprila 1989 u Prištinskom Univerzitetu. Pravosudni Ispit je polagao 25 aprila 1991. Master sudije, Krivično Pravni Smer, polagao je sve ispite koji su predviđeni odgovarajućim programom i u pripremi je diplomske teme.  

Radno iskusvo:
 

 • Glavni Državni Tužilac
  21/04/2015 – trenutno;
  Predložen od strane Tužilačkog Saveta Kosova i imenovan dekretom Predsednice Republike Kosova. Mandat Glavnog Državnog Tužioca je sedam godina.
  Glavni Državni Tužilac je na čelu Kancelarije Glavnog Državnog Tužioca.
   
 • Predsedavajući Tužilačkog Saveta Kosova
  21/04/2015 do 14/01/2016 (prema službene dužnosti); 
   
 • Član Tužilačkog Saveta Kosova
  14/01/2016 – trenutno (prema službene dužnsti); 
   
 • Član Odbora Finasijske Obaveštajne Službe – Ministratsvo za Finansije
  21/04/2015 – trenutno (prema službene dužnosti);
   
 • Član Odbora za Javnu Bezbednost – Policijska Akademja Kosova
  21/04/2015 – trenutno (prema službene dužnosti);  
   
 • Član Upravnog Odbora Akademije Pravde
  04/04/2017 – trenutno (prema službene dužnosti);
  Na osnovu Zakona Nr. 05/L -095 o Pravnoj Akademiji
   
 • Predsedavajući Upravnog Odbora Akademije Pravde
  04/04/2017 do 25/09/2020 (prema službene dužnosti); 
  Izabran od strane članova Upravnog Odbora Akademije Pravde
   
 • Predsednik Komisije za Polaganje Pravosudnog Ispita, nadležan za predmet : Krivično Pravo 15/03/2018 do 15/03/2020;
  Predložen od strane Ministarstva Pravde i izabran od Skupštine Republike Kosova
   
 • Glavni Tužilac Apelacionog Tužilaštva
  01/01/2013 do 20/04/2015;
   
 • Glavni Tužilac Okružnog Tužilaštva u Prištini
  29/06/2010 do 31/12/2012;
   
 • Vršilac Dužnosti Glavnog Tužioca Opštinsko Javnog Tužilaštva u Prištini
  16/07/2008 do 28/06/2010;
   
 • Zamenik glavnog tužioca u Opšinsko Javno Tužilaštvo u Prištini.
  21/03/2005 do 15/07/2008;
   
 • Tužilac u Opštinsko Javno Tužilaštvo u Prištini
  01/09/2000 do 20/03/2005;
   
 • Stručni Saradnik kod advokata Nikë Lumezi
  01/03/1994 do 31/03/1996;
   
 • Sudski Pripravnik u Okružnom Sudu u Prištini
  01/11/1989 do 31/10/1991.

Glavni Državni Tužilac, Aleksandër Lumezi, učestvovao je u brojnim obukama i naučnim i profesionalnim konferencijama, kao u državnom tako i u međunarodnom nivou.
Tečno govori srpski jezik i engleski jezik govori u prosečnom nivou.  
Aleksandër Lumezi živi i radi u Prištini, oženjen i otac je dvoje dece.