Lajm - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Državni Tužilac i Nacionalna Kancelarija Revizije potpisuju sporazum o saradnji

Priština, 16 mart 2023 – U cilju jačanja vladavine prava u Republici Kosovo, kao iu skladu sa međunarodnim standardima i najboljom praksom, Vršilac Dužnosti Glavnog Državnog Tužioca g. Besim Kelmendi i Generalni Revizor Kosova, gđa. Vlora Spanca, potpisali su sporazum o saradnji, gde su na ceremoniji potpisivanja bili i predstavnici Kancelarije OPDAT Američke Ambasade na Kosovu.

Sporazumom između institucije Državnog Tužioca i Nacionalne Kancelarije Revizije, određuje se način saradnje i koordinacije međuinstitucionalnih aktivnosti i standardne procedure u razmeni informacija u vezi sa predmetima koji, prema Krivičnom Zakoniku Republike Kosova, predstavljaju krivična dela, koja su identifikovana tokom obavljanja revizijskih aktivnosti, a koje je Državnom Tužiocu predstavila Nacionalna Kancelarija Revizije u skladu sa Zakonikom o Krivičnom Postupku.

Obe strane su se obavezale da će unaprediti načine komunikacije, kao i razmenu podataka, koja su neophodna za što efikasniju primenu ovog sporazuma.