Lajm - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Kancelarija Glavnog Državnog Tužioca i Poreska Administracija Kosova su održali sastanak sa javnim institucijama u vezi sa razvojem platforme za krivične istrage na osnovu inteligentnih podataka

Prizren, 15. mart 2023. – Kancelarija Glavnog Državnog Tužioca, respektivno VD Glavnog Državnog Tužioca, gdin. Besim Keljmendi, zajedno sa Direktorom Poreske Administracije Kosova (PAK), gdin. Iljir Murtezaj, uz podršku Kancelarije UNDP na Kosovu, preko Projekta SAEK III, održali su zajednički sastanak sa institucionalnim akterima Republike Kosova za intenziviranje i koordinaciju u funkciji razvoja platforme za krivične istrage na osnovu inteligentnih podataka, platforma koja proizilazi iz zajedničkog sporazuma KGDT i PAK. 

Ovaj sporazum ima za cilj pozitivan uticaj na smanjenje nivoa korupcije na Kosovu, jačanjem mehanizma za praćenje i nadzor institucija kako bi obavljale svoje funkcije na efikasan, transparentan i odgovoran način.

 U sklopu ovog, platforma za krivične istrage na osnovu inteligentnih podataka, omogućava razmenu informacija koje se nalaze u bazama podataka drugih institucija Kosova, kako bi ubrzali istražne postupke za slučajeve korupcije, organizovanog kriminala i privrednog kriminala, što bi omogućilo efikasnu i efektivnu borbu krivičnih dela. 

Ovoj radionici su prisustvovali i rukovodioci javnih institucija iz: Poreske Administracije Kosova (PAK), Centralne Banke Kosova (CBK), Carine Kosova, Agencije za Civilnu Registraciju, Katastarske Agencije i Departmana Poreza na Imovinu u sklopu Ministarstva Finansija, gde je osim koordinacije međuinstitucionalnih aktivnosti cilj bio i dogovor o modalitetima saradnje u budućnosti.