Lajm - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Optužnica protiv petnaest lica


Priština, 11 januar 2021 – Specijalno Tužilaštvo Republike Kosova danas podiglo optužnicu u Osnovnom Tužilaštvu u Prištini – Specijalno Odelenje, protiv petnaest (15) okrivljenih sa inicialima A.K, A.K, I.V, B.I,  S.F,  F.M, A.D, Xh.K, E.J, B.H, N.E, H.K, K.M, T.B, D.R,  zbog krivičnih dela “ Organizacija piramidalnih šema i ilegalnog kockanja’’, iz ćlana 300 stav 3 u vezi sa stavom 1, Krivićnog Zakonika Republike Kosova (KZRK-a), ‘’Krijumčarenje Robom’’, iz ćlana 317 stav 2, Krivićnog Zakonika Republike Kosova (KZRK-a), ‘’Utaja Poreza’’iz ćlana 313 stav 1 u vezi sa stav 3,  Krivićnog Zakonika Republike Kosova (KZRK-a), kao i „Pranje novca’’ u suprotnosti sa ćlanom 302, ,  Krivićnog Zakonika Republike Kosova (KZRK-a) (Zakonik Br.06/L-074), u vezi sa ćlanom 56 (1) (1.5) Zakona Br. 05/L-096  ‘’ O sprečavanju pranja novca i borbe protiv finansiranja terorizma’’.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Sa poštovanjem,
 

Kancelarija za Javnu Komunikaciju KGDT 

Specijalno Tužilaštvo Republike Kosova