Lajm - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

OPTUŽNICA ZA RATNI ZLOČIN PROTIV CIVILNOG STANOVNIŠTVA

 

Priština, 15 septembar 2023 – Specijalno tužilaštvo Republike Kosova (STRK), podiglo danas optužnicu u Osnovnom sudu u Prištini – Posebno odeljenje, protiv okrivljenog sa inicijalima S.F.

Specijalno tužilaštvo obaveštava da postoji dobro osnovana sumnja da je okrivljeni S.F. u svojstvu službenog lica, kao pripadnik Državne bezbednosti Srbije, zajedno sa dvoje drugih službenika  ove službe, do sada nepoznati za organe gonjenja, dana 10.04.1998, dok je žrtva H. Sh, lekar po zanimanju, putovao privatnim vozilom iz Glogovca prema Prištini, zajedno sa dve osobe, to jest H.S i SH.H, po dolasku na raskrsnici u Slatini, blizu aerodroma Prištine, bili su zaustavljeni od strane uniformisanih pripadnika srpske policije i državne bezbednosti Srbije, među kojima je bio okrivljeni  S.F, na taj način da nakon što su zaustavljeni, prvo su legitimisani od strane policije, potom H. Sh. je odveden od strane okrivljenog S.F. i dvoje drugih osumnjičenih – sva trojica obučeni u civilnoj odeći, istog su uveli u vozilo koje je upravljao okrivljeni S.F.  i odveli ga u zgradi državne bezbednosti u Prištini, gde je prvo podvrgnut batinama i torturama i od tog dana o njegovoj sudbini se ne zna ništa.

Ovim radnjama, okrivljeni u saizvršilaštvu, izvršio krivično delo “Ratni zločin protiv civilnog stanovništva” iz člana 142 u vezi člana 22 Krivičnog zakona  SFFJ-a.