Lajm - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

OPTUŽNICA U ODSUSTVU ZA SEKSUALNO SILOVANJE TOKOM RATA NA KOSOVU

 

Priština, 14 septembar 2023 – Specijalno tužilaštvo Republike Kosova (STRK), podiglo je danas optužnicu u Osnovnom sudu u Prištini – Posebno odeljenje, protiv dvoje okrivljenih sa inicijalima  I.R i D.D, za suđenje u odsustvu, u vezi jednog slučaja seksualnog silovanja tokom rata na Kosovu.

Specijalno tužilaštvo obaveštava da okrivljeni sa inicijalima I.R. i D.D. kao pripadnici policijskih snaga Ministarstva Unutrašnjih Poslova Srbije, u suprotnosti sa propisima međunarodnog humanitarnog prava, tokom jednog sistematskog i rasprostranjenog napada od strane vojnih, policijskih i paravojnih srpskih snaga, protiv albanskog civilnog stanovništva na teritoriji opštine Priština, svesni u sprovođenju jednog takvog napada, korišćenjem nasilja i drugih neljudskih postupaka, izvršili su seksualno silovanje nad jednom ženom albanske nacionalnosti.

Ovom prilikom žrtva je pretrpela teške fizičke povrede po telu i stalne psihičke traume.

Ovim radnjama optuženi su izvršili krivično delo ‘’Ratni zločin protiv civilnog stanovništva“ iz člana 142 Krivičnog zakonika Jugoslavije (koji je bio na snazi u vreme izvršenja krivičnog dela), aktualno inkriminirano kao „Zločin protiv čovečanstva“  iz člana 143 stav 1 pod stav 1.7,  Krivičnog zakonika Republike Kosova.

Specijalno tužilaštvo je predložilo nadležnom sudu da se održi suđenje u odsustvu pošto su iscrpljeni svi pravni napori da se optuženi pronađu.