Lajm - Kpk | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Održan je redovni sastanak Nadzorne Komisije za Praćenje Slučajeva Korupcije i Privrednog Kriminala

Priština, 15. mart 2023. –  U okviru redovnih sastanaka Nadzorne Komisije za Praćenje Slučajeva Korupcije i Privrednog Kriminala, rukovođen od Zamenika Predsedavajućeg Tužilačkog Saveta Kosova, Veton Šabani, danas je održan redovni sastanak po predviđenom dnevnom redu.

 Ovom prilikom, prvobitno, članovi ove Komisije su obavešteni u vezi sa sastankom održanom od strane Predsedavajućeg TSK i Vršioca Dužnosti Glavnog Državnog Tužioca sa Glavnim Tužiocem Osnovnog Tužilaštva Prištine i tužiocima Jedinice za Korupciju i Privredni Kriminal u sklopu ovog tužilaštva u vezi sa analizom aktivnosti i izazova u borbi protiv korupcije i privrednog kriminala tokom 2022. i početkom 2023. godine, kao i diskusiju o sprovođenju Akcionog Plana u Borbi protiv Korupcije i Privrednog Kriminala za 2022-2024. godinu.

U nastavku je takođe razmotren zahtev o izmeni i dopuni Administrativnog Uputstva za Određivanje Orijentacione Norme za Državne Tužioce, koji će biti upućen na razmatranje Komisiji za Normativna Pitanja. 

Članovi Komisije su diskutovali o izbegavanju nepoklapanja statističkih  podataka, koji se prijavljuju od tužilaštava i Jedinice za Razmatranje Učinka Tužilaštva, i razmotrili zahtev o izmenama i dopuni jedne odluke TSK, koji će biti poslat na procesuiranje na jednom od sastanak TSK.