Lajm - Kpk | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Razrešen dužnosti direktor Sekretarijata Tužilačkog Saveta Kosova

Priština, 24 avgust 2021 - Tužilački Savet Kosova vođen predsedavajućim Jetish Maloku održao je svoj 202 po redu sastanak, koji je održan na daljinu i u skladu sa svim merama zaštite od pandemije Covid -19, pri čemu su donete odluke u vezi sa tačkama dnevnog reda.

Tokom ovog sastanka se razgovaralo o, a i odobren je šestomesečni Izveštaj o međuinstitucionalnom mehanizmu praćenja karakterističnih krivičnih dela za period januar-jun 2021.

Takođe, na istom sastanku članovi Tužilačkog Saveta su razmotrili i odobrili zahtev Glavnog Tužioca Osnovnog Tužilaštva u Gnjilanu za unutrašnji oglas za unapređenje dve pozicije u Departmanu za Teška Krivična dela.

Takođe, član TSK-a, Agron Beka, predstavio je članovima Saveta Izveštaj Komisije za Izbor za poziciju Direktora Jedinice za Reviziju Učinka Tužilaštva, pri čemu je obavestio članove Saveta da je ova komisija jednoglasno odlučila da poništi postupak za izbor Direktora JRUT do donošenja novog pravilnika.

Članovi TSK-a su obradili i odobrili Zahtev Glavnog Tužioca Osnovnog Tužilaštva u Prištini za imenovanje Tužioca Zejnullah Gashi za Rukovodioca Departmana za Teška Krivična Dela ovog Tužilaštva.

Kao tačka dnevnog reda bila je obrada Izveštaja Disciplinske Komisije za slučaj Generalnog Direktora STSK-a (suspendovan) pri čemu je Komisija predložila Savetu da mu se izrekne disciplinska mera: Prekid Radnog Odnosa, što su članovi TSK-a i odobrili predlog Disciplinske Komisije.

Takođe, Tužilački Savet je tokom ovog sastanka tretirao još nekoliko tačaka koje se odnose na njegov delokrug rada.