Lajm - Kpk | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Reagovanje Tužilačkog Saveta Kosova

Priština, 11 avgusta 2021 - Tužilački Savet Kosova (TSK) kao ustavno i nezavisno telo se nepravedno, kontinuirano i neopravdano napada od strane Ministarstva Pravde, kao što se dogodilo na današnjoj konferenciji ministarke Albulene Haxhiu.

Obaveštavamo vas da Tužilački Savet nema potrebe da podržava niko, a još manje izvršna vlast, jer Tužilački Savet i Državnog Tužioca štite Ustav i zakoni na snazi, a ne politička volja.

Pomoć koju izvršna vlast može pružiti tužilačkom sistemu je predlaganje odgovarajućih zakona u koordinaciji i saradnji sa Tužilačkim Savetom i Državnim Tužiocem kako bi unapredili poziciju ovih institucija i da ispuni njihove potrebe u ostvarivanju ustavnog i zakonskog mandata kako je i određeno podelom vlasti.

Poverenje javnosti u institucije pravosuđa se ne može steći svakodnevnim napadima na te institucije određenim navodima kao i netačnim i neutemeljenim podacima, jer to ne doprinosi saradnji institucija.

I danas obaveštavamo javnost i Ministarku Pravde da su stručnjaci sudske medicine plaćeni na osnovu zakonskih i podzakonskih akata donetih od strane Skupštine i Vlade Republike Kosova. Takođe, stručnjaci sudske medicine su službenici koji rade u okviru Ministarstva Pravde, stoga smo se obratili ovom ministarstvu radi revizije Administrativnog Uputstva, jer Državni Tužilac nije u mogućnosti da izvrši svoj mandat bez njihove ekspertize.

Umesto napada, omalovažavanja i dezinformacija o nezavisnim institucijama, u ovom slučaju protiv TSK-a, Ministarstvo Pravde treba da radi na, što je pre mogućem donošenju neophodnih podzakonskih akata koji regulišu ovo pitanje, jer je Tužilački Savet Kosova u obavezi da nastavi da kompenzuje usluge stručnjaka sudske medicine na osnovu važećih podzakonskih akata.

Što se tiče javnog mnjenja, troškove stručnjaka snose okrivljeni koji su proglašeni krivim pravosnažnom presudom suda.

Tužilački Savet Kosova ne vrši odabir stručnjaka sudske medicine koji će vršiti svoju stručnu ekspertizu, već ih određuje Institut Sudske Medicine koji je u sastavu Ministarstva Pravde, a to se radi u skladu sa "prijateljstvima" unutar ove dve institucije.

Čak i tvrdnje ministarke Haxhiu da Tužilački Savet Kosova i Državni Tužilac "zatvaraju oči na skandal sa audio snimcima" ne stoje, jer je TSK odmah pokrenuo disciplinski postupak protiv jednog tužioca, dok je Državni Tužilac preduzeo radnje u vezi sa tim audio snimcima u skladu sa ustavnim i zakonskim odredbama.

Tužilački sistem izvršava svoj mandat i uvek će ga izvršavati u skladu sa Ustavom i važećim zakonima, a nikada u skladu sa željama konferencija za medije i neosnovanim i neprofesionalnim izjavama bilo koga.

Tužilački Savet ostaje posvećen povećanju međuinstitucionalne saradnje, ali ne u obliku i na način koji je odabralo Ministarstvo Pravde.