Lajm - Kpk | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Diskutuje se proces Funkcionalnog Pregleda u Sektoru Vladavine Prava

Priština 30 novembar 2020 – Predsedavajući Tužilačkog Saveta Kosova, Bahri Hyseni i Predsedavajući Sudskog Saveta Kosova, Skender Çoçaj, sastali se sa Ministrom Pravde, Selim Selimi, gde su diskutovali o daljim koracima delovanja u finalizaciji prvog nacrta Strategije koja proizlazi iz procesa Funkcionalnog Pregleda u Sektoru Vladavine Prava.

Tokom ovog sastanka, složili se da ekipe Ministarstva Pravde i dva saveta TSK i SSK, sastaju da bi adresirali komentare i finalizirali preporuke koje će biti uključene u Startegiji.

Na ovom sastanku je diskutovano i o adresiranju komentara koji se odnose na finaliziranju Nacrt Zakona o Komercijalnom Sudu, kao i o potrebnim zakonodavnim izmenama tužilačkog sistema.

Predsedavajući TSK –a i SSK-a izrazili su spremnost oba saveta za saradnju sa Ministarstvom Pravde u cilju da putem procesa funkcionalnog pregleda kao i unapređenju zakonodavstva  da se adresiraju izazovi tužilačkog i sudskog sistema.