Lajm - Kpk | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Strateško planiranje, tema obuke za razvoj kapaciteta tužilačkog sistema

Priština, 18. novembar 2020. god – U okviru projekta Luksemburga za razvoj kapaciteta tužilačkog sistema za sprovođenje SSP-a, Tužilački Savet Kosova (TSK) je organizovao  obuku za identifikaciju problema i proritetne ciljece i strateško planiranje u tužilačkom sistemu, koja je održana putem mrežne platforme online dva dana zaredom.

Ovu obuku je uradio nemački stručnjak, Klaus Erdmann, a učesnici su bili novoizabrani članovi Tužilačkog Saveta Kosova, šefovi jedinica Sekretarijata TSK-a kao i administrativni službenici.

Tokom obuke su predstavljeni i diskutovani načini, oblici, metode kao i primeri izrade strateških dokumenata i simulirani su i praktični zadaci, gde su predstavljene različite ideje za pripremu nekog strateškog dokumenta.

Takođe je u fokusu obuke bila i identifikacija i evaluacija problema, definisanje konteksta istih i analiza  njihovih uzroka i posledica, nakon toga davanje prioriteta posebnim i opštim ciljevima kroz tabele planiranja za neku određenu oblast, kao i definisanje elemenata strateških dokumenata tužilačkog sistema.