Lajm - Kpk | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Borba protiv korupcije, prioritet tužilačkog sistema

Priština, 10. decembra 2019. - Predsedavajući Tužilačkog saveta Kosova, Bahri Hiseni, prisustvuje okruglom stolu u organizaciji Kosovskog instituta pravde pod nazivom: „Visoka amnestija o korupciji: Nečuvena korupcionaška upozorenja od strane pravde“, okruglom stolu koji je organizovan u okviru aktivnosti Koalicije nevladinih organizacija povodom Nedelje protiv korupcije 2019. godine.

Predsedavajući, Hiseni, u svom govoru pred učesnicima predstavio je konkretne aktivnosti koje sprovodi TSK, a koje se odnose na borbu protiv korupcije. „Tužilački sistem tretira slučajeve korupcije sa prioritetom. S tim u vezi, predsedavajući TSK-a i Glavni državni tužilac, realizovali su posete kosovskim tužilaštvima početkom 2019. godine, sa ciljem da se poveća efikasnost u borbi protiv slučajeva korupcije i pruži podrška eventualnim preprekama u rešavanju ovih slučajeva. Savet je takođe osnovao posebnu jedinicu za borbu protiv korupcije i privrednih zločina u Osnovnom tužilaštvu u Prištini“, rekao je predsedavajući, Hiseni.

Predsedavajući TSK-a je predstavio druge mehanizme kreirane u tužilačkom sistemu koji se bave borbom protiv korupcije, ali je takođe predstavio statistiku slučajeva korupcije uopšte i korupcije službenih lica. Šef TSK-a je izjavio da su „u slučajevima korupcije službenih lica i krivičnih dela protiv službene dužnosti u vezi sa javnim nabavkama, tužilaštva Kosova obradila 9 slučajeva sa 27 lica i rešili 7 slučajeva sa 24 lica. Pored toga, slučajevi korupcije takođe se nalaze na listi ciljanih slučajeva, gde je od 57 ciljanih slučajeva, 47 koruptivne prirode u koje je uključeno 171 lice. Na osnovu Strateškog plana tužilačkog sistema, borba protiv korupcije biće cilj TSK-a godinama koje dolaze“.

Konačno, predsedavajući, Hiseni, je takođe govorio o Zakonu o zaštiti uzbunjivača, gde, prema njegovim rečima, Savet visoko ceni njegovo odobrenje, nakon čega je odmah imenovao odgovornog zvaničnika da primi i postupa sa uzbunjivanjem za ceo tužilački sistem.