183 - Shpallje | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
Home Banner
left stars
right stars
Left Logo Right Logo

Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës

Lista e kandidatëve që kaluan Testin Kualifikues për prokurorë

Shkarko

Lista finale për Testin Kualifikues

Shkarko

Njoftim për listën e kandidatëve për Prokuror të Shtetit dhe mbajtjen e Testit Kualifikues

Shkarko

Shpallje e brendshme për dy (2) pozita në Prokurorinë e Apelit

Shkarko

Shpallje e brendshme për tre (3) prokurorë në Prokurorinë Speciale të Kosovës

Shkarko

Konkurs publik për rekrutimin e dhjetë (10) prokurorëve të shtetit

Shkarko