Zmnv - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Zyra e Linjës Ndihmëse

Zyra e Linjës Ndihmëse

Zyra e Linjës Ndihmëse – është numër telefonik publik dhe pa pagese për t’ua mundësuar viktimave dhe publikut një mekanizëm konfidencial për raportimin e veprave të ndryshme penale të abuzimit: për informimin e viktimave dhe personave tjerë lidhur me të drejtat e tyre, sigurimin e informatave të nevojshme për shërbime ekzistuese dhe numrat kontaktues.

Numri i Linjës Ndihmëse, falas 24 orë: 080011112