Zmnv - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Menaxheri

Menaxheri

Burhan Maxhuni

U.D.Menaxher i Zyrës për Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave

Adresa:
Pallati i Drejtësisë , Ndërtesa e Prokurorisë Themelore Objekti C , kati përdhesë , Zyra nr.009, Prishtinë    
E-mail: Burhan.Maxhuni@rks-psh.org