Zmnv - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Basri Kastrati

Basri Kastrati

Menaxher i Zyrës për Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave

Adresa:
Pallati i Drejtësisë , Ndërtesa e Prokurorisë Themelore Objekti C , kati përdhesë , Zyra nr.009, Prishtinë    
Tel : +381(0) 38 200 18 715
E-mail: basri.kastrati@rks-psh.org

Dokumente dhe publikime