Zmnv - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Zyrat regjionale të mbrojtësve të viktimave

Zyrat regjionale të mbrojtësve të viktimave

Zyrat regjionale të mbrojtësve të viktimave janë të vendosura në 7 rajone brenda Republikës së Kosovës:

1. Zyra e Regjionit të Prishtinës
Tel kujdestar : 044 278 738
Telefoni fiks zyrtar: 038246-059- 038 200 18 738 ( Centrex)
Adresa Pallati i Drejtësisë , Ndërtesa e Prokurorisë Themelore   Objekti C , kati përdhese , Zyra nr C007 dhe COO6, Hajvali
 
 2. Zyra e Regjionit të Gjilanit
Tel kujdestar:044 310 467
Telefoni fiks zyrtar : 0280 320 462    
Adresa : Ndërtesa Objekti i Prokurorisë Themelore Gjilan, Rruga Marije Shllaku pa numër, Gjilan

3. Zyra e Regjionit të Ferizaj
Telefoni kujdestar : 044 161 138
Telefoni fiks zyrtar: 0290 325 602
Adresa Objekti i Prokurorisë Themelore në Ferizaj, Rruga e Reçakut , Ferizaj
   
4. Zyra e Regjionit të Prizrenit
Telefoni kujdestar: 044 310 468
Telefoni fiks zyrtar 029-241-898
Adresa Ndërtesa e Prokurorisë Themelore  në Prizren kati përdhesë , Zyrat numër 01,02 dhe 04, Rruga William Walker, Prizren

5. Zyra e Regjionit të Pejës
Telefoni kujdestar 044 348 164
Telefoni fiks : 039 421 194 
Adresa Ndërtesa e Prokurorisë Themelore në Pejë ,Kati i tretë , Zyra numër 28, Rruga Lekë Dukagjini, Pejë

6. Zyra e regjionit të Gjakovës
Telefoni kujdestar : 044 310 466
Telefoni fiks: 0390 320 228
Adresa: Ndërtesa e Prokurorisë Themelore në Gjakovë, Kati përdhesë  , Rruga Nëna Terezë pa numër, Gjakovë

7. Zyra e regjionit të Mitrovicës
Telefoni kujdestar 044 310 468
Telefoni fiks 028 543 489
Adresa Ndërtesa Stacioni Policor Jugu, kati i tretë, Rruga Bislim Bajgora, pn , Mitrovicë

Dokumente dhe publikime