Single Raport 24 - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Raporti 24 orësh i Prokurorit të Shtetit

 

Prishtinë, 10 maj 2024 – Prokurori i Shtetit njofton opinionin publik se nga prokuroritë themelore , janë ndaluar gjashtëmbëdhjetë (19) persona për vepra të ndryshme penale, si dhe, janë  parashtruar dy(2) kërkesa për caktimin e masës se paraburgimit ndaj tre (3) personave.  

Prokuroria Themelore në Prishtinë, gjatë 24 orëve të fundit, me urdhër të prokurorit ka ndaluar tre (3) persona, dhe ka paraqitur një (1) kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj dy (2) personave.

 Prokuroria Themelore në Prizren, gjatë 24 orëve të fundit ka ndaluar tre (3) persona, ndërsa nuk ka ngritur ndonjë aktakuzë.                               

Prokuroria Themelore në Gjilan, me urdhër të prokurorit ka ndaluar tre (3) persona, në kohëzgjatje prej 48 orëve.

Prokuroria Themelore në Gjakovë, gjatë 24 orëve të fundit, ka paraqitur një (1) kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj një (1) personi.

Prokuroria Themelore në Mitrovicë, gjatë 24 orëve të fundit ka ndaluar gjashtë (5) persona.

Prokuroria Themelore në Ferizaj, gjatë 24 orëve të fundit ka ndaluar dy (2) person të dyshuar për veprën penale “Vjedhje e rendë”.

 Në vijim gjeni raportin e veçuar për secilën prokurori

Prokuroritë

Prokuroria Speciale

Prishtinë

 Prizren

  Pejë

Gjilan

Gjakovë

Mitrovicë

Ferizaj

       Total:

Aktakuzat

personat

/

/

/

/

/

/

/

/

 

Ndalimet

/

3

3

 

3

 

5

2

16

Paraburgimet:

 kërkesat - personat

/

1-2

/

 

 

1-1

//

/

2-3

Bastisjet

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Sekuestrimet

/

/

/

/

/

/

/

/

/Prokuroria Themelore Prishtinë

Ndalimet e personave me urdhër të prokurorit:

Prokuroria Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm, me urdhër të prokurorit ka ndaluar një (1) person për veprën penale “Asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë” (1) person për veprën penale “Sulmi” dhe një (1) person për veprën penale “Dhuna në familje”. 

Kërkesat për caktimin e paraburgimit (apo masa tjera):

Prokuroria Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm, prokurori kujdestar ka ushtruar një (1) kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit për dy (2) persona për veprën penale “Ngacmimi”.


Prokuroria Themelore Prizren

Ndalimet e personave me urdhër të prokurorit: 

Departamenti i përgjithshëm – tre (3) persona, një (1) për veprën penale Dhuna në familje nga neni 248 i KPRK-së, një (1) për veprën penale Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 të KPRK-së dhe një (1) për veprën penale Pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare nga neni 401 të KPRK-së. 


Prokuroria Themelore Gjilan

Ndalimet e personave me urdhër të prokurorit:

Prokuroria Themelore në Gjilan, me urdhër të prokurorit në tri raste të ndara ka ndaluar tre (3) persona në kohëzgjatje prej 48 orëve. Dy (2) persona janë ndaluar për veprën penale ‘’Dhuna në familje’’ dhe një (1) person është ndaluar për veprën penale ‘’Fotografimi dhe incizimet tjera të paautorizuara’’.


Prokuroria Themelore Gjakovë

Ndalimet e personave me urdhër të prokurorit:

Prokuroria Themelore në Mitrovicë, në dy raste ka ndaluar gjashtë (6) persona, për vepra të ndryshme penale. Në një rast penal për veprën penale “Vjedhja e rëndë” janë ndaluar katër (4) persona, ndërsa në rastin tjetër për veprën penale “Mospërfillja e gjykatës“ janë ndaluar 2 persona.


Prokuroria Themelore Ferizaj

Kërkesat për caktimin e paraburgimit (apo masa tjera): 

Prokuroria Themelore në Ferizaj ka paraqitur një (1) kërkesë për caktimin e masës se paraburgimit ndaj dy (2) personave për veprën penale “Vjedhje e rëndë”.


Shkarko raportin 24 orësh