Prokuroria Speciale - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Zyrtari për Komunikim Publik

Zyrtari për Komunikim Publik

Ekrem Lutfiu

Mobile: +383 (0) 45 317 509

Phone: +383 (0) 38 200 18 710

Email: ekrem.lutfiu@rks-psh.org

Adresa: rr. “Luan Haradinaj” kati i II-të, zyra 204, 10 000 Prishtinë, Kosovë

Dokumente dhe publikime