Prokuroria Speciale - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Administrata

Administrata

Në administratën e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, janë të angazhuar gjithsej 53 persona, staf mbështetës, prej tyre:

Administrator – 1
Udhëheqës i Sektorit të Shkrimores – 1
Ekspertë  - 6
Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional – 9
Zyrtar Ligjor  - 16
Zyrtarë për Buxhet dhe Financa - 1
Zyrtarë të Teknologjisë Informative – 1 
Sekretar Juridik – 5
Përkthyes – 3
Zëdhënës – 1
Referent të lartë – 3
Arkivist – 1
Zyrtar transporti – 4
Zyrtar teknik i kontrollit dhe mirëmbajtjes IM – 1

Administratori

Astrit Dibra
Tel: 038/200 18 906
Email: astrit.dibra@rks-gov.net

Asistentja Administrative:

Pakize Mislimi
Tel: 038/200 18 886
Email: pakize.mislimi@rks-psh.org

Adresa: Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, rruga: Luan Haradinaj