Prokuroria Speciale - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

TË DHËNAT PERSONALE:

Emri: BURIM
Mbiemri: ÇERKINI
Data e lindjes: 31 Janar 1978
Vendi i lindjes: Ferizaj, Kosovë

KUALIFIKIMI SHKOLLOR :
LLOJI I SHKOLLËS VITI I STUDIMEVE DIPLOMË E FITUAR
Studimet postdiplomike-MASTER- Fakulteti Juridik, Drejtimi Penal 2004-2010 Jo
Fakulteti Juridik - Universiteti I Prishtinës 1996/2002 Po
Shkolla e mesme Gjimnazi - Ferizaj 1992/93 - 1995/96 Po
Shkolla Fillore - Ferizaj 1984/85 - 1991/92 Po

NJOHJA E GJUHËVE:

GJUHA KUPTOJ FLAS SHKRUAJ
Shqipe Gjuhë amtare Gjuhë amtare Gjuhë Amtare
Anglisht Mire Mire Mire
Serbokroatisht Mire Mire Mire

PËRVOJA E PUNES:

PUNEDHENESI PREJ DERI TITULLI PAGA VJETORE
Prokuroria komunale ne Ferizaj 22 tetor 2010 ------ Prokuror
Uniocomerce-Silcapor.shpk Qershor 2007 Shtator 2008 Perfaqesues juridik
Terre des hommes Shkurt 2005 Prill 2007 Jurist
Prokuroria Publike Komunale Nentor 2003 Tetor 2004 Jurist-praktikant
Western Union Qershor 2002 Nentor 2003 Nen agjent

KUALIFIKIME TJERA:

Provimi I Jurisprudences, ( Judikaturës )
Provimi hyres per Gjyqtar dhe Prokuror
Programi fillestar për Arsimin Ligjor –PFAL, Instituti Gjyqësor i Kosovës, Shtator 2008-Dhjetor 2009

PUNA ME KOMPJUTER:

MS Win XP, ‘2000. MS Office package ‘2000, ‘2003. Internet and Intranet web browsing

KURSE TE TJERA DHE TRAJNIME:

Participant in the Public Administration Legal Clinic Programme, 27 November, 2001- 15 January, 2002.
Attended the one-Semester Course on: Contemporary International Business Transactions.
Patent Shoferi, kategoria B

Email burim.cerkini@rks-psh.org

Emri: Merita BINA - RUGOVA

Profesioni: Juriste

Data e lindjes: 08 Shtator 1960

Kombësia: Shqiptare

Statusi: E martuar

 

 

Pozicioni aktual profesional

 

Prokurore e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës  

 

Përmbledhje e karrierës:

 

2010-aktualisht:

Prokurore e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës  

 

2000-2010:

Prokurore e Prokurorisë Komunale të Prishtinës

 

1999-2000:

Bashkpunëtore profesionale në Gjykatën e Qarkut në Prishtinë  

 

1987-1992

Bashkpunëtore profesionale në Gjykatën Supreme të Kosovës në Prishtinë  

 

1983-1987

Praktikante e pastaj Bashkpunëtore profesionale në Gjykatën e Qarkut në Prishtinë

 

 

Arsimi

 

1979-1983 :

Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës

 

1984:

Provimin e Jurisprudencës

 

 

Karriera pedagogjike

 

2017 e tutje

Trajnere për prokurorët e sapo emëruar në Akademinë e Drejtësisë

 

Gjuhët

Gjuhë serbo-kroate (shkëlqyeshëm)