Prokuroria E Apelit - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Haxhi Derguti i lindur me 07.07.1956 ne Rezalle KK-se Skenderaj

Shkollën fillore e kam kryer ne Kline ne vitin 1971 shkollën e mesme Gjimnazin "Luigj Gurakuqi"ne Kline e ka përfunduar me 1975

Fakultetin Juridik e ka kryer ne vitin 1979

Ne tetor 1979 është punësuar ne ndërmarrjen "Mirusha"fillimisht Praktikant e pastaj përfaqësues juridik i saj deri ne tetor 1981.

Ne tetor 1981 emërohet sekretar i Kuvendit te Komunës se Klinës deri korrik 1987.

Ne korrik 1987 emërohet kryetar i Gjykatës komunale ne Kline deri shtator 1990.

Me 01.01.1991 emërohet drejtor i ndërmarrjes private "Dushi" deri me 31.12.1998

Me 01.01.2000 nga përfaqësuesi special i OKB-se ne Kosove emërohet ne detyrën e kryetarit te Gjykatës Komunale ne Kline deri 29.06.2010.

Nga data 29.06.2010 me dekret te Presidentit te Kosovës emërohet prokuror i Prokurorisë Publike te Qarkut ne Prishtine.

Provimin e jurisprudencës e kreu me 25.06.1989