Prokuroria E Apelit - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Administratori

Administratori

Luljeta Kollona

Administratore e Prokurorisë së Apelit

Email: Luljeta.kollona@rks-psh.org

Nr. tel: 038/200-18-857

Dokumente dhe publikime