Lajmet - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Lajme

Shpallet konkurs për 8 prokurorë të Shtetit
Shpallet konkurs për 8 prokurorë të Shtetit

Prishtinë, 22 maj 2020 – Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK), nën masat e mbrojtjes nga pandemia COVID-19 dhe përmes video konferencës ka mbajtur takimin e 181-të me radhë, nën udhëheqjen e kryesuesit, Bahri Hyseni, me ç’rast janë diskutuar pikat sipas rendit të ditës.   KPK në këtë takim ka shpallur konkursin për 8 prokurorë të Shtetit, të cilët do të rekrutohen nëpër prokuroritë ...

Lexo më shumë
Komisionit për Administrimin e Prokurorive ka mbajtur takimin e radhës
Komisionit për Administrimin e Prokurorive ka mbajtur takimin e radhës

Prishtinë, 22 maj 2020 – Komisioni për Administrimin e Prokurorive i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i udhëhequr nga kryesuesja e tij, Prokurorja Radica Milic, ka mbajtur takimin e radhës. Qëllimi i takimit ishte diskutimi i raportit të hartuar nga Njësiti për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorive për saktësinë e shënimeve të raporteve statistikore të SMIL-it, shqyrtimi i raportit të punës së Komisionit për tremujorin ...

Lexo më shumë
Diskutohet Draftrregullorja për organizimin dhe veprimtarinë e Këshillit Prokurorial të Kosovës
Diskutohet Draftrregullorja për organizimin dhe veprimtarinë e Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 12 maj 2020 – Komisioni për Çështje Normative, në përbërje të Kryesuesit të këtij komisioni, Zejnullah Gashi, anëtari, Naim Abazi dhe prokurorit të Prokurorisë Themelore të, Prishtine Ilir Morina, ka mbajtur takimin e radhës. Në këtë takim është diskutuar lidhur me Draftrregulloren për organizimin dhe veprimtarinë e Këshillit Prokurorial të Kosovës, ku pas diskutimeve lidhur me ketë draft, dy anëtarët e ...

Lexo më shumë
Diskutohen mënyrat e punës në administratën e sistemit prokurorial
Diskutohen mënyrat e punës në administratën e sistemit prokurorial

Prishtinë, 12 maj 2020 – Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Lavdim Krasniqi, ka mbajtur takim me udhëheqësit e departamenteve të SKPK-së dhe zyrtarë nga zyra e tij, me ç’rast ka diskutuar për mënyrat e vazhdimit të punës në përshtatje me masat aktuale dhe koordinimin e aktiviteteve të tjera në proces të punës. Rrjedhimisht në këtë kontekst ë...

Lexo më shumë
Mbahet takim me administratorët e prokurorive përmes videokonferencës
Mbahet takim me administratorët e prokurorive përmes videokonferencës

Prishtinë, 7 maj 2020 – Nën masat e mbrojtjes nga pandemia COVID-19 dhe përmes videokonferencës, Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës (SKPK), Lavdim Krasniqi, ka mbajtur takim me administratorët e prokurorive. Në këtë takim kanë marrë pjesë edhe udhëheqësit e departamenteve të SKPK-së dhe zyrtarë nga Zyra e Drejtorit. Qëllimi i këtij takimi ishte mbarëvajtja, organizimi dhe planifikimi i ...

Lexo më shumë
Vazhdon puna në hartimin e Rregullores për vlerësimin e performancës së prokurorëve
Vazhdon puna në hartimin e Rregullores për vlerësimin e performancës së prokurorëve

Prishtinë, 4 maj 2020 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, nën masat e mbrojtjes nga pandemia COVID-19 dhe përmes video konferencës ka organizuar takimin e radhës të grupit punues për hartimin e Rregullores për vlerësimin e performancës së prokurorëve, takim në të cilin kanë marrë pjesë edhe anëtarët e KPK-së, Drejtori i përgjithshëm i Sekretariatit, Drejtori i Një...

Lexo më shumë
Këshilli Prokurorial i Kosovës ka marrë vendim për themelimin e një paneli hetimor
Këshilli Prokurorial i Kosovës ka marrë vendim për themelimin e një paneli hetimor

Prishtinë, 4 maj 2020 – Këshilli Prokurorial i Kosovës, nën masat e mbrojtjes nga pandemia COVID-19 dhe përmes komunikimit në distancë, ka marrë vendim për themelimin e panelit hetimor për rastin AD.Nr.01/20, për prokurorin e Prokurorisë Themelore në Prishtinë.  Sipas shortit, anëtarë të panelit hetimor do të jenë: 1.Xhevdet Bislimi, Prokuror në Prokurorinë e Apelit – Kryesues; 2.Admir Shala, Kryeprokuror në Prokurorinë Themelore në Prizren – anë...

Lexo më shumë
Mbahet takimi i 180-të i Këshillit Prokurorial të Kosovës
Mbahet takimi i 180-të i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 15 prill 2020 – Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK), nën masat e mbrojtjes nga pandemia COVID-19 dhe përmes video konferencës ka mbajtur takimin e 180-të me radhë, nën udhëheqjen e kryesuesit, Bahri Hyseni, me ç’rast janë diskutuar pikat sipas rendit të ditës. Takimi filloi me diskutimin rreth gjendjes aktuale lidhur me pandeminë COVID-19 në sistemin prokurorial në përgjithësi dhe ndikimin e saj në punën e prokurorive, ku u ...

Lexo më shumë