Aktivitetet Prokurorit Single - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, priti në takim Shefin e Zyrës së Këshillit të Evropës në Prishtinë, Frank Power

<p style="margin-bottom: 11px; text-align: justify;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="SQ" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Book Antiqua&quot;,serif"><span style="color:black">Prishtin&euml;, 16 tetor 2020</span></span></span></span></b><span lang="SQ" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Book Antiqua&quot;,serif"><span style="color:black"> &ndash; Kryeprokurori i Shtetit, Aleksand&euml;r Lumezi, ka pritur n&euml; takim &nbsp;njoftues Shefin e Zyr&euml;s s&euml; K&euml;shillit t&euml; Evrop&euml;s n&euml; Prishtin&euml;, Frank Power. Q&euml;llimi i k&euml;tij takimi ishte prezantimi i projektit t&euml; ri t&euml; K&euml;shillit t&euml; Evrop&euml;s p&euml;r luftimin e trafikimit t&euml; qenieve njer&euml;zore. </span></span></span></span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify; margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="SQ" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Book Antiqua&quot;,serif"><span style="color:black">Fillimisht, Kryeprokurori Lumezi e ka informuar shefin e Zyr&euml;s s&euml; K&euml;shillit t&euml; Evrop&euml;s me angazhimin e Prokurorit t&euml; Shtetit n&euml; funksion t&euml; forcimit t&euml; sundimit t&euml; ligjit, p&euml;rkushtimin institucional n&euml; respektimin e t&euml; drejtave t&euml; njeriut, me theks t&euml; ve&ccedil;ant&euml; n&euml; mbrojtjen e viktimave t&euml; krimit dhe trajtimin me prioritet t&euml; rasteve t&euml; trafikimit t&euml; qenieve njer&euml;zore. &nbsp;</span></span></span></span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify; margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="SQ" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Book Antiqua&quot;,serif"><span style="color:black">T&euml; dy bashk&euml;biseduesit kan&euml; diskutuar p&euml;r modalitetet e bashk&euml;punimit n&euml; mes t&euml; institucionit t&euml; Prokurorit t&euml; Shtetit dhe Zyr&euml;s s&euml; K&euml;shillit t&euml; Evrop&euml;s n&euml; projektet dhe fushat q&euml; kan&euml; t&euml; b&euml;jn&euml; me parandalimin dhe luftimin e trafikimit me qenie njer&euml;zore, adresimin e t&euml; gjeturave dhe rekomandimeve q&euml; dalin nga (GRETA), i cili &euml;sht&euml; mekaniz&euml;m p&euml;rgjegj&euml;s p&euml;r vler&euml;simin e zbatimit e </span></span></span></span><span lang="SQ" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Book Antiqua&quot;,serif">Konvent&euml;s s&euml; K&euml;shillit t&euml; Evrop&euml;s p&euml;r Masat kund&euml;r Trafikimit t&euml; Qenieve Njer&euml;zore, si dhe p&euml;r </span></span></span><span lang="SQ" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Book Antiqua&quot;,serif"><span style="color:black">ngritjen e kapaciteteve profesionale dhe teknike p&euml;r prokuror&euml;t, polic&euml;t, mbrojt&euml;sit e viktimave dhe pun&euml;toret social n&euml; trajtimin e k&euml;tyre rasteve. </span></span></span></span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify; margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="SQ" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Book Antiqua&quot;,serif"><span style="color:black">N&euml; k&euml;t&euml; kontekst, Shefi i Zyr&euml;s s&euml; K&euml;shillit t&euml; Evrop&euml;s n&euml; Prishtin&euml;, Frank Power, ka shprehur gatishm&euml;rin&euml; e tij p&euml;r t&euml; thelluar bashk&euml;punimin me Zyr&euml;n e Kryeprokurorit t&euml; Shtetit, duke i dh&euml;n&euml; nj&euml; vler&euml; t&euml; shtuar avancimit t&euml; kapaciteteve t&euml; institucioneve t&euml; drejt&euml;sis&euml; n&euml; luftimin sa m&euml; efikas t&euml; rasteve q&euml; kan&euml; t&euml; b&euml;jn&euml; me trafikimin e qenieve njer&euml;zore. </span></span></span></span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify; margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="SQ" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Book Antiqua&quot;,serif"><span style="color:black">N&euml; fund Kryeprokurori i Shtetit, Aleksand&euml;r Lumezi, ka fal&euml;nderuar Shefin e Zyr&euml;s s&euml; K&euml;shillit t&euml; Evrop&euml;s n&euml; Prishtin&euml;, Frank Power, p&euml;r vizit&euml;n dhe interesimin, me &ccedil;&rsquo;rast ka deklaruar se njohin mir&euml; vler&euml;n e bashk&euml;punimit edhe n&euml; t&euml; kaluar&euml;n me Zyr&euml;n e K&euml;shillit t&euml; Evrop&euml;s si dhe mir&euml;presin mund&euml;sin&euml; e thellimit t&euml; k&euml;tij bashk&euml;punimi nd&euml;r-institucional edhe n&euml; t&euml; ardhmen. </span></span></span></span></span></span></span></p>
 

slider-img