Dokumente Publikime - Kpk | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Komentar i Kodit të Etikës për Prokurorin e Shtetit

Shkarko

Kodi i etikës profesionale për punonjësit mbështetës

Shkarko

Kodi i etikës dhe sjelljes profesionale për prokurorë 2019

Shkarko

Kodi i etikës dhe sjelljes profesionale për anetarët e Këshillit Prokurorial të Kosovë

Shkarko

Kodi I Mirësjelljes Për Personelin E Administratës Gjyqësore

Shkarko