Dokumente Publikime - Kpk | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Raporti i mekanizimit përcjellës ndërinstitucional për veprat penale karakteristike për periudhën janar-qershor 2023

Shkarko

Raporti për aktivitetet dhe rekomandimet e Koordinatorit Kombëtar për Luftimin e Krimit Ekonomik për periudhën prill-qershor 2023

Shkarko

Nr.1233.2023-Mekanizmi i Raportimit të Kryeprokurorit-PTH-Gjilan

Shkarko

Nr.1207.2023-Mekanizmi i Raportimit të Kryeprokurorit të PTh. Mitrovicë

Shkarko

Nr.1200.2023-Mekanizmi i Raportimit të Kryeprokurorit të PA-së

Shkarko

Nr.1192.2023-Mekanizmi i raportimit të Kryeprokurorit-PSRK

Shkarko