Dokumente Publikime - Kpk | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Mekanizmi i Raportimit të Kryeprokurorit-PTH-Pejë

Shkarko

Mekanizmi i Raportimit të Kryeprokurorit-PTH-Mitrovicë

Shkarko

Mekanizmi i raportimit të Kryeprokurorit-PTH-Gjilan

Shkarko

Mekanizmi i Raportimit të Kryeprokurorit-PTH-Gjakovë

Shkarko

Mekanizmi i raportimit të Kryeprokurorit-PTH-Ferizaj

Shkarko

Mekanizmi i raportimit të Kryeprokurorit-PTH Pejë

Shkarko