Dokumente Publikime - Kpk | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

RAPORTI JANAR-SHTATOR 2020, I MEKANIZMIT PËRCJELLES NDERINSTITUCIONAL

Shkarko

GJEOGRAFIA E KRIMIT 2013-2019

Shkarko

Raporti krahasimor dhe analitik për veprat penale karakteristike 2013-2019

Shkarko

Keshilli Prokurorial i Kosovës - Raporti vjetor 2019

Shkarko

RAPORTI JANAR-MARS 2020,I MEKANIZMIT PËRCJELLËS NDËRINSTITUCIONAL

Shkarko

RAPORTI VJETOR 2019, I MEKANIZMIT PËRCJELLËS NDËRINSTITUCIONAL

Shkarko