Dokumente Publikime - Kpk | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Vendim për miratimin e Raportit të Komisionit për Transferim dhe Avancim të Prokurorëve të Shtetit, për avancimin e prokurores, Merita Kurtishi Gaka, nr.542.2024

Shkarko

Vendim për Merita Kurtishi-Gaka,prokurore në Dep. e Përgjithshëm të PTH-Prizren, avancohet në Dep. për të Mitur në PTH-Prizren, nr.543.2024

Shkarko

Vendim për miratimin e Raportit të Komisionit për Transferim dhe Avancim të Prokurorëve të Shtetit, për avancimin e prokurorit Fatos Ajvazi, nr.544.2024

Shkarko

Vendim për Arben Ismajlin, prokuror në DKR në PA, transferohet në mënyrë të përhershme në PSRK, nr.541.2024

Shkarko

Vendim për Fatos Ajvazin, prokuror në Dep. e Përgjithshëm të PTH-Ferizaj, avancohet në DKR të PTH-Ferizaj, nr.545.2024

Shkarko

Vendim për miratimin e Raportit të Komisionit Zgjedhor për zgjedhjen e anëtarit të KPK-së nga radhët e PSRK-së, Milot Krasniqi, Nr.546.2024

Shkarko