Dokumente Publikime - Kpk | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Vendim nr.60.2022 për themelimin e Panelit hetimor të KPK-së për hetimin e rastit disiplinor AD Nr 21 2021 ndaj një prokurori në PTH në Mitrovicë

Shkarko

Vendim nr.59.2022 për themelimin e Panelit hetimor të KPK-së për hetimin e rastit disiplinor AD Nr 24 2021 ndaj një prokurori në PTH në Prishtinë

Shkarko

Vendim nr.58.2022 për themelimin e Panelit Hetimor të KPK-së për hetimin e rastit disiplinor AD Nr 01 2022 ndaj një prokurori në PTH në Mitrovicë

Shkarko

Vendim nr.57.2022 për themelimin e Panelit hetimor të KPK-së për hetimin e rastit disiplinor RLN AD 103 2021 ndaj një prokurori në PSRK

Shkarko

Vendim Nr.63.2022 - Themelohet Komisioni për Rishqyrtim për procesin e emërimit të Kryeprokurorit të Shtetit

Shkarko

Vendim Nr.62.2022 - Themelohet Paneli Vlerësues për emërimin e Kryeprokurorit të Shtetit

Shkarko