Dokumente Publikime - Kpk | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Vendim nr.516.2021 për reduktimin esencial të aktiviteteve në kuadër të KPK-...

Shkarko

Vendim nr.488.2021 për caktimin e anëtarëve të Këshillit Drejtues të Akademisë s...

Shkarko

Vendim nr.487.2021 për miratimin e Planit të Punës së KPK-së për vitin 2021 së b...

Shkarko

Vendim nr.486.2021 për miratimin e Raportit Vjetor të Punës së KPK-së për vitin ...

Shkarko

Vendim nr.485.2021 për aprovimin e kërkesës së Koordinatores Nacionale për Zgjed...

Shkarko

Vendim nr.493.202 për rishpalljen e brendshme për avancimin e katër pro...

Shkarko