Dokumente Publikime - Kpk | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Vendim Nr.442.2020 - Miratohet Raporti Krahasimor dhe Analitik për veprat penale karakteristike të mekanizmit përcjellës ndërinstitucional-2013-2019

Shkarko

Vendim Nr.392.2020 - Themelohet paneli hetimor për hetimin e rastit disiplinor ADKPK022020

Shkarko

Vendim - Reduktohen esencialisht aktivitetet në kuadër të Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Prokurorit të Shtetit

Shkarko

Vendim Nr.1858.2019 - Raze Loshaj, i anonimizuar

Shkarko

Vendim Nr.1582.2019 - Ferdane Sylejmani, i anonimizuar

Shkarko

Vendim Nr.1581.2019 - Agim Kurmehaj

Shkarko