Dokumente Publikime - Kpk | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Vendim Nr.462.2020 - Shtohen aktivitetet e punës në sistemin prokurorial

Shkarko

Vendim Nr.449.2020 - Për shpalljen e konkursit publik për tetë(8) pozita për prokurorë të Shtetit

Shkarko

Vendim Nr.448.2020 - Për shpalljen e brendshme për avancim për katër(4) pozita për prokurorë në PSRK

Shkarko

Vendim Nr.445.2020 - Miratohet Rregullorja Nr.02.2020 për organizimin dhe veprimtarinë e KPK-së

Shkarko

Vendim Nr.444.2020 - Miratohet Raporti i Mekanizmit Përcjellës ndër-institucional për veprat penale karakteristike,janar-mars 2020

Shkarko

Vendim Nr.443.2020 - Miratohet Rasporti i Mekanizmit Përcjellës ndër-insitucional për veprat penale karakteristike,për vitin 2019

Shkarko