Lajm - Kpk | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Shqyrtohet drafti i Rregullores për vlerësimin e përformancës së prokurorëve

Prishtinë, 26 Gusht 2020 - Komisioni për Çështjen Normative të Këshillit Prokurorial të Kosovës, dhe kryeson NGA prokurori Zejnullah Gashi, ka një takim të radhitur përmes videokonferencave, NE për të cilin Kane MARRE pjesë e anëtarëve të komisionit, ambasadash, përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe Zyrës Ligjore të KPK-së.

Qëllimi i takimit të sotëm është shqyrtimi i draftit të Rregullores për vlerësimin e formimit të prokurorëve, rregullore kjo, e cila është një efekt tjetër nëse një tjetër lehtësohet nga specifikimet e veçanta të prindërve

Pas shqyrtimit të tij drafti, anëtarët e Komisionit për Kështje Normative dhe zbatimin e të tjera Jane pajtuar që rregullon rregullisht të kthehet në Grupet e Punës për të shqyrtuar dhe komentuar nëse rekomandohet nga shoqëria Civile dhe ambasadave, kurse pas integrimit të tyre për të marrë një takim për shqyrtimin përfundimtar dhe dërgimin për miratim në Këshillin e Prokurorit.