Dokumente Publikime - Kpk | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

PLANI VJETOR I PUNËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS PËR VITIN 2022

Shkarko

PLANI STRATEGJIK I SISTEMIT PROKURORIAL (2022-2024)

Shkarko