Dokumente Publikime - Kpk | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Raporti i Koordinatorit Kombëtar për Luftimin e Krimit Ekonomik për periudhën janar-mars 2022

Shkarko

RAPORTI VJETOR 2021 I MEKANIZMIT PËRCJELLËS NDERINSTITUCIONAL

Shkarko

Raporti i Koordinatorit Kombëtar për Luftimin e Krimit Ekonomik , tetor-dhjetor 2021

Shkarko

KËSHILLI PROKURORIAL I KOSOVËS – RAPORTI I PUNËS PËR VITIN 2021

Shkarko

RAPORT PËR PROCESIN E REKRUTIMIT DHE PROVIMIT TË KANDIDATËVE PËR PROKURORË TË SHTETIT

Shkarko