Dokumente Publikime - Kpk | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Vlerësimi Gjinor Institucional dhe Përfshirja Sociale e Sistemit Prokurorial të Kosovës

Shkarko

RAPORTI JANAR-SHTATOR 2021 I MEKANIZMIT PERCJELLES NDERINSTITUCIONAL PËR VEPRAT PENALE KARAKTERISTIKE TË MEKANIZMIT PËRCJELLËS NDËRINSTITUCIONAL

Shkarko

Raporti i Komisionit Mbikëqyrës, janar - qershor 2021

Shkarko

Raporti i Koordinatorit kombëtar për luftimin e krimit ekonomik, prill - qershor 2021

Shkarko

Raporti i Koordinatorit kombëtar për luftimin e krimit ekonomik, janar - mars 2021

Shkarko

KESHILLI PROKURORIAL I KOSOVËS - RAPORTI I PUNËS PËR VITIN 2020

Shkarko