Dokumente Publikime - Kpk | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Vendim Nr 1852 2021-Themelohet Komisioni për transferim dhe avancim të prokurorëve të Shtetit

Shkarko

Vendim Nr 1843 2021-Astri Kolaj Udhëheqës i Zyrës për Komunikim me Publikun në SKPK, caktohet Zyrtar për Qasje në Dokumentet Publike të SPK-së

Shkarko

Vendim Nr 1842 2021-Miratohet Raportet e punës së Kryeprokurorëve të Prokurorive të Republikës së Kosovës për periudhën korrik-shtator 2021

Shkarko

Vendim Nr 1841 2021-Miratohet Raporti periodik janar-shtator 2021 për veprat penale karakteristike të mekanizmit përcjellës ndërinstitucional

Shkarko

Vendim Nr 1840 2021-Themelohet Paneli Hetimor i KPK-së për hetimin e rastit disiplinor AD nr 28 2021 të prokurorit në PTH Prishtinë

Shkarko

Vendim Nr 1839 2021-Themelohet Paneli Hetimor i KPK-së për hetimin e rastit disiplinor AD nr 12 2021 të prokurorit në PTH Pejë

Shkarko